Νέα

Γλωσσική και επικοινωνιακή εξέλιξη: Φυσιολογική πορεία

Ακοή και Κατανόηση:

Γεννηση εώς 3 μηνών:

Ξαφνιάζεται και κλαίει με τους δυνατούς ήχους.Δείχνει να αναγνωρίζει τη φωνή σας να ησυχάζει να ηρεμεί και να χαμογελάει όταν του μιλάτε, γυρίζει προς το μέρος σας όταν του μιλάτε.


4-6 μηνών: Δείχνει με τα μάτια του να εντοπίζει τους ήχους από δεξιά –αριστερά π.χ τηλέφωνο, κουδουνίστρα, προσέχει τα παιχνίδια που παράγουν ήχους, καταλαβαίνει τις αλλαγές του τόνου της φωνής[χαρα,λύπη].

7-12 μηνών: Γυρίζει και κοιτάει όταν του μιλάτε.Αναγνωρίζει απλές λέξεις (οικεία αντικείμενα) όπως «μπάλα». Αρχίζει να ανταποκρίνεται σε απλές εντολές όπως «έλα εδώ», «θέλεις νερο;».

1 -2 ετών: Καταλαβαίνει περιπού 20 λέξεις (όχι να τις πει.). Γνώριζει το όνομα του . Υπακούει σε απλές εντολές όπως «που ειναι η μαμα;», «δώσε φιλάκι», «κάνε ευχαριστώ». Μπορεί να δείξει κάποια σημεία του σώματος.

2-3 ετών: Καταλαβαίνει την διαφορά των εννοιών «έλα-φύγε», «πάνω-κάτω», «μικρό-μεγάλο». Εκτελεί εντολές οπως «βάλε το ποτήρι στο τραπέζι».

3-4 ετών: Σας ακούει όταν του φωνάζετε από άλλο δωμάτιο. Ακούει ράδιο και τηλεόραση στην ίδια ένταση με την υπόλοιπη οικογένεια. Καταλαβαίνει ερωτήσεις που έχουυν να κάνουν με το «γιατί;», «πού;», «πότε;», «πώς;».

4-5 ετών: Το Παιδί καταλαβαίνει όσα λέγονται στο σπίτι και στο σχολείο. Ακούει προσεκτικά μια μικρή ιστορία και απαντάει σε απλές ερωτήσεις σχετικά με αυτή.

 

Ομιλία και Επικοινωνία: ­

Γεννησή -3 μηνών: Βγάζει φωνούλες όταν χαίρεται, κλαίει με διαφορετικό τρόπο για να εκφράσει διαφορετικές ανάγκες, χαμογελάει όταν σας βλέπει.­

4-6 μηνών: Βγάζει του δικούς του ήχους [αγκουίζει – bubbling] που μοιάζουν με ομιλία (μεταξύ άλλων «ΜΠ», «Μ», «Π») ιδιαίτερα όταν παίζει μαζί σας ή όταν μένει μόνο του. Δείχνει με φωνούλες τη χάρα του και τη δυσαρέσκεία του.

7-12 μηνών: Μιμείται ήχους. Επαναλαμβάνει ήχους όπως «παπαπα», «νταντα», «τατατα». Χρησιμοποιεί τους ήχους για να τραβήξει τη προσοχή σας. Λέει 1-2 λέξεις (όχι καθαρά) όπως «μαμά», «μπαμπά», «άτα».

1-2 ετών: Εμπλουτίζει συνεχώς το λεξιλόγιό του, χρησιμοποιεί μια-δύο λέξεις μαζι («άτα μαμά»), κάνει ερωτήσεις με μία ή δύο λέξεις («πού νινί;»), χρησιμοποιεί διαφορετικά σύμφωνα στην αρχή των λέξεων

2-3 ετών: Η ομιλία του ειναί αρκέτα κατανοητή από τους ανθρώπους του περιβάλλοντός του, κάνει προτάσεις με δύο ή τρείς λέξεις. Ονομάζει όλα τα οικεία αντικείμενα.

3-4 ετών: Η ομιλία του είναι κατανοητή από όλους, χρησιμοποιεί προτάσεις με 4 ή περισσότερες λέξεις, μιλάει για πράγματα που του αρέσουν στο σχολείο, στο σπίτι με τους φίλους του. Μιλάει άνετα χωρίς να επαναλαμβάνει συλλαβές η λέξεις. Χρησιμοποιει συμπλέγματα.

4-5 ετών: Χρησιμοποιεί προτάσεις με πλούσιο περιεχόμενο και σωστή γραμματική, σύνταξη, προφέρει σωστά όλους σχεδόν τους φθόγγους της γλώσσας μας. Διηγείται ιστόριες. Μπορεί και επικοινωνεί με άνεση με τους γύρω του.

Εύα Νέου, MSc, PhDc

Λογοπεδικός

Comments for this post are closed.