Νέα

Η Θεραπεία στα παιδιά

disapproved

  Η Θεραπεία στα παιδιά στην εποχή μας είναι πολύ διαδεδομένη. Η παρέμβαση όμως και ποσοτικά και ποιοτικά δεν είναι μια απλή υπόθεση.

  Η οικογένεια στην οποία ανήκουν, αποτελεί το βασικό πυρήνα μέσα στον οποίο εξελίσσονται, προσλαμβάνοντας πληροφορίες πολυποίκιλες, τις οποίες επεξεργάζονται στη συνέχεια. Οι δυνατότητες που παρέχονται από την κάθε οικογένεια διαμορφώνουν ένα σύστημα αξιών που τα παιδιά στην πορεία χρησιμοποιούν ως κανόνα για τη ζωή τους.

  Οι γονείς μερικές φορές είτε με το παράδειγμά τους είτε με συζητήσεις μπορούν να κάνουν πολύ ξεκάθαρο στα παιδιά αυτό το σύστημα και να αφομοιωθεί από αυτά χωρίς πρόβλημα. Υπάρχει όμως η περίπτωση να μην τα καταφέρουν και το παιδί να μπερδεύεται. Σε αυτό το σημείο η παρέμβαση παιδοψυχολόγου κρίνεται απαραίτητη.

  Αρχικά, γίνεται μια προσπάθεια να παρέμβει στον τρόπο με τον οποίο οι γονείς λειτουργούν με το παιδί στο σπίτι, γιατί συνήθως αν μετακινηθούν οι γονείς, τα παιδιά εύκολα προσαρμόζονται. Στην περίπτωση που η προσπάθεια αυτή δεν αποδίδει, για διάφορους λόγους, γίνεται προσπάθεια να προσεγγίσουμε το παιδί και να επαναπροσδιορίσουμε το σύστημα αξιών του με πιο ξεκάθαρο τρόπο και πάντα σύμφωνα με το σύστημα της οικογένειας.

  Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πόσο σημαντική είναι η διαθεσιμότητα και η ενεργή συμμετοχή της οικογένειας στη θεραπεία.

  Υπάρχει φυσικά και η πιθανότητα, να μην υπάρχει υποστηρικτικό οικογενειακό πλαίσιο για το παιδί λόγω ακραίων συμβάντων ζωής. Στην περίπτωση αυτή απευθυνόμαστε είτε στο ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον (γιαγιά, παππούς, θείους),  είτε βοηθάμε το παιδί να αυτονομηθεί και να ωριμάσει, ώστε να δομήσει ένα δικό του σύστημα αξιών σύμφωνα με τις ανάγκες του.

  Σε κάθε περίπτωση, ο παιδοψυχολόγος σε συνεργασία με τους οικείους του παιδιού «συναποφασίζουν»  τη γραμμή παρέμβασης και στην πορεία επαναπροσδιορίζουν τακτικά τους τρόπους της.

 Οι υπόλοιπες θεραπείες που αφορούν στα παιδιά όπως Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Ειδική Αγωγή, Θεραπεία Συμπεριφοράς κλπ., ακολουθούν το ίδιο κριτήριο παρέμβασης. Εκτός από την καθαρά επιστημονική μέθοδο που κάθε ειδικότητα χρησιμοποιεί, πάντα συνυπολογίζονται τα θεραπευτικά κριτήρια που προαναφέραμε.

  Γι’ αυτό το λόγο μια Διεπιστημονική Ομάδα, ειδικά στις θεραπευτικές παρεμβάσεις στα παιδιά είναι επιτακτική ανάγκη. Όλοι οι ειδικοί με το δικό τους τρόπο ο καθένας, συμβάλλει σε ένα εμπεριστατωμένο θεραπευτικό πλάνο, το οποίο πρέπει να είναι ευέλικτο στους έγκαιρους επαναπροσδιορισμούς.

 Με στενή παρακολούθηση ως προς την απόδοση του πλάνου αυτού, θέτοντας προτεραιότητες για τη λειτουργική επίλυση των δυσκολιών και σε συνεργασία με την οικογένεια τα αποτελέσματα της παρέμβασης είναι θεαματικά. Τα παιδιά γρήγορα προσαρμόζονται στις νέες απαιτήσεις με αυτό τον τόσο ξεκάθαρο για αυτά τρόπο.

  Η δουλειά με τα παιδιά είναι μαγική. Η εξέλιξή τους είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή για όλους εμάς που δουλεύουμε μαζί τους.

Comments for this post are closed.