Σεμινάρια

Τα  Σεμινάρια απευθύνονται σε συγκεκριμένο κοινό για να διασφαλιστεί η επαρκής αφομοίωση ανά περίπτωση. Υπάρχουν Σεμινάρια για Γονείς, για Εκπαιδευτικούς, για Επαγγελματίες Ψυχ. Υγείας, για Στελέχη Επιχειρήσεων, για Επαγγελματίες γενικότερα, για Παιδιά, για Εφήβους κλπ.