Νέα

Λογοθεραπεία: Πότε χρειάζεται σε ένα παιδί

Μείζονος σημασίας ζήτημα για κάθε γονιό αποτελεί αναμφισβήτητα η φυσιολογική ανατομικολειτουργική ανάπτυξη και ωρίμανση του παιδιού του. Η ομαλή και κανονική εξέλιξη αντικατοπτρίζεται στην επικοινωνιακή ικανότητα του αναπτυσσόμενου παιδιού, ως βασικά συστατικά της οποίας συναντούμε την γλωσσική ανάπτυξη, το κατά πόσο δηλαδή το παιδί καταφέρνει να μιλάει «σωστά», «στην ώρα του», «όπως τ’ άλλα παιδιά»,  τη νόηση αλλά και την ακοή (πολύ μεγάλη σημασία στη σωστή διάγνωση παίζει η πλήρης ακουολογική εξέταση του παιδιού, πχ. ακουόγραμμα), παράγοντες που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι μεταξύ τους.

Είναι γεγονός ότι κάθε παιδί οργανώνει, συντάσσει και εναποθηκεύει τα γλωσσικά του επιτεύγματα αλλιώτικα και με διαφορετικό ρυθμό από κάθε άλλο παιδί , καθιστώντας κατανοητό ότι δεν είναι δυνατό να υπάρξουν αυστηροί και απόλυτοι κανόνες που να μας επιτρέπουν εύκολα και αβίαστα να κατατάξουμε «αναπτυξιακά» ένα  παιδί, θέτοντας ενδεχομένως μια απρόσφορη διάγνωση, ικανή να πλήξει ηθικά και οικονομικά μια οικογένεια και κατά συνέπεια το ίδιο το περιβάλλον του παιδιού, στο οποίο θα μεγαλώσει.

Υπάρχουν ωστόσο πeidiki-agogiίνακες, οι οποίοι αποτελούν καρπούς μακροχρόνιας πείρας και έρευνας και τυγχάνουν καθολικής αποδοχής, βάσει των οποίων μπορεί ο ειδικός αλλά και ο γονιός να συγκρίνει χρονικά και κατα προσέγγιση την εικόνα ανάπτυξης που θα έπρεπε να παρουσιάζει το παιδί του σε συγκεκριμένη ηλικία, με την εικόνα που πραγματικά παρουσιάζει το παιδί στην ηλικία αυτή. Οι πληροφορίες που συλλέγονται βάσει των πινάκων αυτών συνθέτουν μια «ένδειξη» και μόνο, για το αν το παιδί αναπτύσσει τη συνολική  του επικοινωνία κανονικά, αν υστερεί ή αν έχει πραγματικό πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση η επιμελής ενασχόληση  ενός ειδικού με το παιδί θα δώσει στον γονιό μια πραγματική εικόνα.

Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να πληροφορήσει και να ενεργοποιήσει  τους γονείς, να τους κάνει «συνεργάτες»  των ειδικών υγείας και λόγου, ώστε να είναι σε θέση χονδρικά να παρακολουθούν την εξέλιξη των παιδιών τους και να είναι έτοιμοι να απευθυνθούν στον ειδικό εάν χρειαστεί.

Καθοριστικότερη ηλικία για την μετέπειτα ανάπτυξη είναι η ηλικία έως 5 ετών, και σε αυτή την παραδοχή βασίζεται και η δημιουργία ως ενδεικτικών οδηγών των παρακάτω πινάκων. Πηγές: www.asha.org (American Speech and Hearing Association), www.cplol.org ( Speech and Language Therapists/Logopedists in the EU), www.speechtherapist.gr ( Σύλλογος Λογοπεδικών Ελλάδος).

 

Εύα Νέου, MSc, PhDc

Λογοπεδικός

 

Comments for this post are closed.