Δυσκολίες Ανάπτυξης

Μια ανωριμότητα, λίγο διαφορετική...

Ο όρος “Αναπτυξιακές Δυσκολίες” υποδηλώνει αποκλίσεις από το φυσιολογικό ρυθμό ανάπτυξης. Οι βασικές δυσκολίες των παιδιών εντοπίζονται στον τομέα της κοινωνικότητας, της κοινωνικής κατανόησης, των ορίων και της συναισθηματικής αμοιβαιότητας, στον τομέα της επικοινωνίας και στον τομέα της φαντασίας. Οι δυσκολίες αυτού του τύπου εκδηλώνονται ως καθυστέρηση ή δυσλειτουργία βιολογικής, γνωστικής και συναισθηματικής φύσης. Με βάση το μοντέλο αλληλεπίδρασης, οι αναπτυξιακές δυσκολίες θεωρούνται ως μια εξελικτική διαδικασία στην οποία υπεισέρχονται παράγοντες που αφορούν παρεκκλίσεις σε σχέση με το φυσιολογικό.

Οι “Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές” χαρακτηρίζονται από σοβαρές δυσκολίες στην ανάπτυξη των παιδιών, ιδιαίτερα στις αμοιβαίες κοινωνικές συναλλαγές και στις δεξιότητες επικοινωνίας, ενώ διακρίνονται από έντονες και στερεότυπες μορφές συμπεριφοράς, ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων. Πρόκειται για νευροαναπτυξιακές διαταραχές, που επηρεάζουν τις κοινωνικές, επικοινωνιακές και γνωσιακές δεξιότητες των παιδιών. Η διάγνωση των προαναφερόμενων διαταραχών γίνεται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως αυτά περιγράφονται στα διαγνωστικά εργαλεία ICD – 10 της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και το DSM – IV Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Ένωσης. Αρμόδιοι για τη διάγνωση των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών είναι ομάδα ειδικών αποτελούμενη από Παιδοψυχίατρο ή Αναπτυξιολόγο και Ψυχολόγο.

Συνιστάται δομημένο πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε παιδιού! Προτείνεται έναρξη προγράμματος από τα 2 περίπου χρόνια, αφού με την έγκαιρη πρώιμη παρέμβαση, ειδικά σε Κέντρο Ημέρας για πολύ μικρά παιδάκια αντί για Παιδικό Σταθμό, τα αποτελέσματα αποδεικνύονται θεαματικά!