Ακαδημία Γονέων

Επάγγελμα: Γονιός

Ο Γάλλος ψυχίατρος Andre Berge, στο γνωστό βιβλίο του “Το επάγγελμα των γονέων”, υποστηρίζει: “ενώ ο σύγχρονος άνθρωπος θεωρεί υποχρέωσή του να προετοιμάζεται για όλα τα επαγγέλματα, δεν προετοιμάζεται για τα δύο σπουδαιότερα, του γονέα και του πολιτικού. Ο καθένας αισθάνεται έτοιμος να τα ασκήσει από τη μια στιγμή στην άλλη”. Το να είναι κάποιος γονέας στην εποχή μας, δεν είναι πια αυτοσχεδιασμός. Δεν μπορούμε πια να προφασιζόμαστε άγνοια ή να αγνοούμε τις πρόσφατες κατακτήσεις στην ψυχολογία του παιδιού.

Εξάλλου, ο άνδρας, η γυναίκα, το παιδί, όσο αποτελούν ακόμη μια οικογένεια, υπόκεινται σε ισχυρές και ασταθείς, κοινωνικές και οικονομικές επιδράσεις. Μπορεί να χαθούν στη διαδρομή αν δεν έχουν ως πυξίδα την αλληλοκατανόηση. Πρέπει ν’ αποκτήσουν, σταδιακά, συνείδηση της σχέσης που τους συνδέει, σε τρία επίπεδα: ως άτομα, ως μέλη μιας ομάδας και σε σχέση με άλλες ομάδες.

Η Ακαδημία Γονέων στοχεύει σε μία προσωπική αναζήτηση!

Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ είναι η συνεργασία των γονέων με τον ψυχολόγο με σκοπό την αναγνώριση των δυσκολιών του παιδιού τους  έτσι ώστε να βελτιωθεί η ψυχοσυναισθηματική κατάσταση του παιδιού, η συμπεριφορά του και κατά συνέπεια η οικογενειακή γαλήνη. Τα παιδιά συνήθως δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα προβλήματα μόνα τους. Σε κάποιες  περιπτώσεις, χρειάζεται μία εξατομικευμένη θεραπεία του ίδιου του παιδιού, με παράλληλη βοήθεια προς τους γονείς. Σε ηπιότερες περιπτώσεις, είναι πιθανό να αρκεί η συμβουλευτική γονιών για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

 Ο ψυχοθεραπευτής, όντας έξω από την οικογένεια, προσφέρει συχνά μία άλλη ερμηνεία από αυτήν προς την οποία σκέφτονται οι γονείς. Αυτή η νέα «ματιά» μπορεί να ανοίξει εναλλακτικούς δρόμους θεώρησης και αντιμετώπισης του παιδιού από τους γονείς του. Αλλάζοντας στάση οι γονείς, αλλάζει και το παιδί, αφού σε κάθε οικογένεια, υπάρχει αλληλεπίδραση των μελών της.

Πιστεύοντας βαθιά στην ωρίμαση του ατόμου, πάντα εφικτή για τον καθένα, διευκολύνεται η αποδοχή των προβλημάτων και διαφωτίζονται οι σχέσεις με τους “σημαντικούς” άλλους, και ειδικότερα με τα μέλη της οικογένειας.