Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Ποιο άστρο να τολμήσω να φτάσω;

Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ) είναι μια ειδική υποκατηγορία της συμβουλευτικής, η οποία πέρα από όλες τις διαστάσεις της συμβουλευτικής διαδικασίας περιλαμβάνει επιπλέον πληροφορίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής φύσης. Η επαγγελματική συμβουλευτική αποτελεί μια μορφή παρέμβασης, στόχος της οποίας είναι η επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου, έτσι ώστε να είναι ικανό να πάρει αποτελεσματικές επαγγελματικές αποφάσεις.

Η λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων είναι μία δύσκολη διαδικασία, με την οποία έρχονται αντιμέτωποι οι έφηβοι τελειώνοντας το Γυμνάσιο. Καλούνται να διαλέξουν το είδος της εκπαίδευσης  που τους ταιριάζει και να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις για το επαγγελματικό τους μέλλον σε μια δύσκολη αναπτυξιακά περίοδο της ζωής τους, όπως είναι η εφηβεία. Ο Ψυχολόγος μέσω της επαγγελματικής συμβουλευτικής, καλείται να αξιολογήσει τις δυνατότητες και τις επιθυμίες του εφήβου, με απώτερο στόχο την παροχή ορθών κατευθύνσεων σχετικά με τον επαγγελματικό τουπροσανατολισμό και την μετέπειτα επαγγελματική του ανάπτυξη.