Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Κοινωνικοποίηση και αποδοχή κανόνων

Η ΟΜΑΔΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ είναι  μία μορφή ψυχοθεραπείας, η οποία εφαρμόζεται είτε ξεχωριστά  είτε από κοινού με την ατομική ψυχοθεραπεία και  επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που επηρεάζουν τις σχέσεις του ατόμου. Η ομαδική ψυχοθεραπεία ενδείκνυται τόσο για παιδιά όσο και για εφήβους.  Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για όσους  αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις και στην κοινωνική συνδιαλλαγή, χαρακτηρίζονται από  έλλειψη οριοθέτησης,  μειωμένη αυτοεκτίμηση, έντονο ανταγωνισμό κ.ά..

Ο Ψυχολόγος μέσα σε κλίμα εμπιστοσύνης και μέσω δομημένων δραστηριοτήτων προωθεί  αφενός τη δημιουργία υγιών και λειτουργικών κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των μελών της ομάδας και αφετέρου βοηθά τα παιδιά και τους εφήβους να αντιμετωπίσουν και να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους.  Μέσα στην ομάδα οι θεραπευόμενοι καταφέρνουν  παράλληλα να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες, να συνειδητοποιήσουν ότι οι άλλοι αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες με εκείνους, να παρατηρούν αλλά και να ακούν τον εαυτό τους και τους άλλους, να διαχειρίζονται την υποστήριξη, την αποδοχή αλλά και την απόρριψη.