Συμβουλευτική

Η "εξ απαλών ονύχων" βοήθεια...

Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ είναι μια μορφή παροχής βοήθειας που εστιάζεται στις  ανάγκες και στους στόχους του ατόμου. Συνήθως γίνεται  σε ατομικό επίπεδο και  αφορά περισσότερο τους έφηβους και λιγότερο τα παιδιά, οι οποίοι πολλές φορές όταν βρίσκονται σε κρίσιμες μεταβατικές περιόδους ή όταν  έρχονται αντιμέτωποι με συναισθηματικές δυσκολίες, ατομικά, διαπροσωπικά και οικογενειακά ζητήματα,  χρειάζονται την κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη και καθοδήγηση προκειμένου να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις παραπάνω δυσκολίες, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την λειτουργικότητα και την ποιότητα της ζωής τους.

Στόχος της συμβουλευτικής είναι οι έφηβοι να κατανοήσουν και να αποσαφηνίσουν τις απόψεις τους σχετικά με το εύρος ζωής τους αλλά και να μάθουν να επιτυγχάνουν τους στόχους που έχουν θέσει οι ίδιοι για τον εαυτό τους μέσα από σημαντικές και εμπεριστατωμένες επιλογές, καθώς και μέσω της επίλυσης προβλημάτων συναισθηματικής και διαπροσωπικής φύσης. Ο Ψυχολόγος που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες καλείται να αξιολογήσει τις ανάγκες του εφήβου-συμβουλευόμενου, να ερμηνεύσει τη φύση και το είδος  των δυσκολιών και να σχεδιάσει την κατάλληλη παρέμβαση προκειμένου μετά τη λήξη της θεραπείας ο συμβουλευόμενος αφενός να έχει επιλύσει  τις δυσκολίες του και αφετέρου να έχει αποκτήσει τις κατάλληλες δεξιότητες για την επιτυχή αντιμετώπιση παρόμοιων ζητημάτων στο μέλλον.

Παρόλο που η συμβουλευτική εφαρμόζεται περισσότερο σε εφήβους και μεγαλύτερα παιδιά λόγω της ικανότητάς τους να συμμετάσχουν σε διάλογο και να μιλήσουν ελεύθερα για τα προβλήματα που τους απασχολούν, μπορεί να είναι χρήσιμη παρέμβαση και για μικρότερα παιδιά. Απαραίτητη προϋπόθεση σε αυτή την περίπτωση είναι  η επικοινωνία με το παιδί να μην βασίζεται αποκλειστικά στις λεκτικές δεξιότητες συμβουλευτικής αλλά να προωθείται η επικοινωνία μέσω άλλων στρατηγικών όπως είναι το παιχνίδι, η ζωγραφική κ.ά.. Σε αυτή την περίπτωση η συμβουλευτική  μπορεί να διευκολύνει, είτε από μόνη της είτε σε συνδυασμό με κάποια άλλη μορφή ψυχοθεραπείας την επίτευξη των θεραπευτικών αλλαγών.