Νέα

Ψυχοεκπαίδευση : Τι είναι και τι προσφέρει

Πρόκειται για ενημέρωση σε θέματα Ψυχολογίας, η οποία επικοινωνεί την επιστημονική σκέψη και γνώση με τρόπο απλό και κατανοητό από όλους. Γνωρίζοντας περισσότερα για τα “περί ψυχής”, σιγά-σιγά δομείται μια διάθεση για σκέψεις και προβληματισμούς που βοηθούν το άτομο να εξελιχθεί. Κύριος στόχος της Ψυχοεκπαίδευσης είναι η συνειδητοποίηση κι η κατανόηση των δυσκολιών που έχει κάποιος, ώστε να μπορεί και εκείνος να συμμετέχει  και να διευκολύνει παράλληλα με τον ειδικό τη θεραπευτική διαδικασία.

  Μια μορφή Ψυχοεκπαίδευσης είναι και οι Ακαδημίες Γονέων, τα Σεμινάρια και οι Διαλέξεις οι οποίες αφορούν στη φιλοσοφική πλευρά της ζωής μας και ασχολούνται με θέματα πνευματικότητας που διευρύνουν τους ορίζοντές μας. Απευθύνεται και σε ενήλικες και σε παιδιά. Βοηθά για παράδειγμα

 • Στην οργάνωση της καθημερινότητας του ενήλικα αλλά και του παιδιού και της οικογένειάς του
 • Στην αντιμετώπιση δυσλειτουργικών συμπεριφορών
 • Στην εκμάθηση δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης
 • Στην ανάπτυξη κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων
 • Στην αναγνώριση, διαχείριση και έκφραση των συναισθημάτων
 • Στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης του ατόμου που παρουσιάζει κάποια διαταραχή/δυσκολία, μέσω του βιώματος της επιτυχίας
 • Στην ενημέρωση του ευρύτερου περιβάλλοντος του ατόμου για την όποια ιδιαιτερότητά του, τη φύση, τα αίτιά της, την πορεία και την πρόγνωσή της
 • Στην ενδυνάμωση και ενίσχυση των δεξιοτήτων επικοινωνίας με στόχο τη μείωση του άγχους και τη βελτίωση των σχέσεων.

  Αποτελεί για την ακρίβεια ένα εργαλείο ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας, χωρίς απαραίτητα κάποιος να πρέπει να δεσμευθεί σε αυτό το πλαίσιο. Δεν είναι αναγκαίο να εφαρμόσει τις γνώσεις αυτές σε μορφή άσκησης, όμως σταδιακά η γνώση αυτή ωριμάζει και αφομοιώνεται με επάρκεια χωρίς την παραμικρή δυσκολία. Ειδικά στην περίπτωση που οι γονείς εκπαιδεύονται να συνεχίζουν το πρόγραμμα του παιδιού τους και στο σπίτι, τα αποτελέσματα είναι θεαματικά!

  Η Ψυχοεκπαίδευση στις μέρες μας, καλύπτει πάρα πολλούς τομείς και πολύς κόσμος αναζητά τέτοιου τύπου ευκαιρίες για αυτοβελτίωση. Ως γνωστόν, η γνώση κρύβεται στα βιβλία, στο διαδίκτυο και σε όλες τις μορφές πληροφόρησης. Με την ανθρώπινη επαφή όμως και τη συζήτηση, το υλικό αυτό αφομοιώνεται καλύτερα, αποσαφηνίζεται, και προσαρμόζεται σύμφωνα με τις προσωπικές ανάγκες του κάθε ατόμου.

 
Comments for this post are closed.