Ψυχοθεραπεία Παιδιού & Εφήβου

Επαναπροσδιορισμός σε βάθος...

Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ παιδιών και εφήβων είναι η βασικότερη θεραπευτική μέθοδος στην κλινική πρακτική.  Ενδείκνυται για παιδιά και εφήβους με αναπτυξιακές και ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες  όπως είναι οι διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός, σύνδρομο ASPERGER), οι συναισθηματικές δυσκολίες (δυσκολία στη διαχείριση άγχους, κρίσεις πανικού, κρίσεις θυμού, κατάθλιψη, έλλειψη αυτοπεποίθησης, υπερβολική συστολή), τα προβλήματα συμπεριφοράς (διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα, εναντιωματική-προκλητική διαταραχή), οι διαταραχές ύπνου και διατροφής (ψυχογενής βουλιμία, νευρική ανορεξία), οι δυσκολίες στην κοινωνική ένταξη, οι δυσκολίες λόγω αλλαγών στο οικογενειακό περιβάλλον (πένθος, διαζύγιο) κ.ά.

Στόχος της ψυχοθεραπείας είναι ο θεραπευόμενος να ξεπεράσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, να επεξεργαστεί τα συγκρουσιακά θέματα που τον απασχολούν και να ενισχυθούν παράλληλα η ψυχοσυναισθηματική του ανάπτυξη και η βελτίωση της λειτουργικότητας του στα διάφορα επίπεδα της ζωής του (σχέση με τον εαυτό, σχέση με τους άλλους, οικογένεια, φίλοι, σχολείο, κοινωνία κ.ά).  Ο Παιδοψυχολόγος μέσα σε κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης και μέσω των κατάλληλων τεχνικών και μεθόδων προωθεί την έκφραση του θεραπευόμενου και την εμφάνιση των δυσκολιών του μέσα στη συνεδρία έτσι ώστε σταδιακά να μπορέσει να τις αποδεχτεί και να τις ξεπεράσει, αντικαθιστώντας τις δυσλειτουργικές αντιδράσεις με περισσότερο λειτουργικές. Η ψυχοθεραπεία ολοκληρώνεται όταν το παιδί-έφηβος καταφέρει να ενσωματώσει τις νέες συμπεριφορές και αντιδράσεις σε όλα τα πλαίσια της ζωής του, πέραν της συνεδρίας.