Τι είναι το Coaching;

1. Ικανότητα να λειτουργώ με κινητήριο δύναμη και ευχαρίστηση. 2.Αναλαμβάνω δράση και κινούμαι επαρκώς πέρα από τη "ζώνη άνεσής" μου. 3.Εστιάζω στην αποτελεσματικότητα

Τι είναι το Executive Coaching;

Πρόκειται για καθοδήγηση στελεχών εταιρειών ή οργανισμών, με στόχο: την επίτευξη της προσδοκώμενης προσωπικής εξέλιξης, την ενίσχυση των ηγετικών δεξιοτήτων, την ανάπτυξη των ταλέντων, τη βελτίωση των σχέσεων με τους συναδέλφους και την ύψιστη απόδοση!

PERSONAL

Μαθαίνοντας τα στελέχη να λειτουργούν "out of the box", κάθε επιχειρηματική δράση απογειώνεται... αρκεί να καταφέρουν να εμπνευστούν και να ξεδιπλώσουν τα ταλέντα τους!

TEAM

Είναι εφικτό η καθοδήγηση να απευθύνεται σε ομάδα ή ομάδες στελεχών για τα γενικά ζητήματα της εταιρείας και ατομικά για πιο προσωπικές κατευθύνσεις!

CUSTOM

Παρέχονται custom made sessions για κάλυψη ιδιαίτερων αναγκών ηγεσίας και διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις, με πλήρη εχεμύθεια! Απλά, επικοινωνήστε μαζί μας...

Plant... Grow... Harvest... That's all you need, my friend!

MEMBERSHIP

Διευκολύνοντας τη μάθηση και την ανάπτυξη του εαυτού μας με σκοπό τη βελτίωση των επιδόσεων, επιτυγχάνουμε την κάθε αλλαγή με αποτελεσματικό και εύκολο τρόπο! Δοκιμάστε τα προγράμματά μας...

PERSONAL
120 euros
per Session

Not Inhouse

90', 1 / week

min 10 sessions

TEAM
30 euros
per Person

Flexible Location

90', 2 / week

min 10 sessions, 5 persons

CUSTOM
Depends
on Project

Flexible

Guaranteed

Effective Strategy

CONTACT US

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα:

211 4000 404

69 55 84 5565

Εργάσιμες Ώρες: 9πμ -9μμ

mail: mentormenicole@gmail.com