Home Υπηρεσίες ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η Λογοθεραπεία αποτελεί μια από τις βασικές Υπηρεσίες του Κέντρου Εξειδικευμένης Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕΦΟι), δομή του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ “Nicole Kamva”.

Βοηθώντας το παιδί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της ηλικίας του, δυναμώνουμε την αυτοπεποίθησή του και συμβάλλουμε στην καλή του διάθεση.

Οι συνεδρίες γίνονται συνήθως 2 φορές την εβδομάδα και διαρκούν 45 λεπτά η κάθε μία. Το κόστος τους καλύπτεται από τους Ασφαλιστικούς φορείς αφού προηγηθεί έγκριση από Δημόσιο Νοσοκομείο, ή Ιατροπαιδαγωγικό, ή Κ.Ε.Δ.Υ.Υ.

Το Κ.Ε.Φ.Οι φροντίζει ώστε οι συνεδρίες να έχουν παιγνιώδη μορφή, να κυλάει αβίαστα ο χρόνος ενώ παράλληλα ακολουθείται μια απόλυτα δομημένη μεθοδολογία για άμεσα και θεαματικά αποτελέσματα.

Οι επιστήμολογοθεραπείανες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι πλήρως καταρτισμένοι, με πτυχία αναγνωρισμένα από το κράτος και με σημαντική εμπειρία στο χώρο.

Τα προγράμματα επαναπροσδιορίζονται έγκαιρα και άμεσα μετά από διεπιστημονική εποπτεία, κάθε μήνα, ενώ οι γονείς ενημερώνονται σε ιδιαίτερη συνάντηση κάθε δίμηνο για την πορεία του παιδιού τους.

Θεωρείται απαραίτητη η συνεργασία γονιών και θεραπευτών, λόγω της ανάγκης για συντήρηση των γνώσεων που αποκτούνται και στο σπίτι.

  • Τι είναι η Λογοθεραπεία;

Λογοθεραπεία ονομάζεται η θεραπευτική παρέμβαση σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας που επικεντρώνεται στη βελτίωση της ομιλίας και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων κατανόησης και έκφρασης της γλώσσας, συμπεριλαμβανομένης και της μη λεκτικής επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα την τήρηση της βλεμματικής επαφής με τον συνομιλητή, την ερμηνεία των χειρονομιών και την αποκωδικοποίηση των συναισθημάτων του ατόμου μέσω των εκφράσεων του προσώπου.

Οι Λογοθεραπευτές είναι οι ειδικοί για να αξιολογήσουν την ομιλία, τις γνωστικές και επικοινωνιακές ικανότητες και τις δεξιότητες μάσησης και κατάποσης των παιδιών. Η αξιολόγηση στηρίζεται τόσο στην παρατήρηση όσο και στην χρήση σταθμισμένων διαγνωστικών τεστ.

  • Πότε είναι αναγκαία η Λογοθεραπευτική Παρέμβαση;

Τα παιδιά μπορεί να χρειάζονται λογοθεραπεία για διάφορους λόγους, όπως για παράδειγμα:

– Αρθρωτικές δυσκολίες

– Προβλήματα ακοής

– Δυσκολίες στη ροή της ομιλίας, όπως το τραύλισμα και το κόμπιασμα

– Δυσκολίες φώνησης (στην αναπνοή, στην ποιότητα, στην ένταση, στον τόνο, στη χροιά της φωνής)

– Πραγματολογικές δυσκολίες, όπως δυσκολίες στο να χαιρετάει, να ανταποκρίνεται στο όνομα του, να διατηρεί τη βλεμματική επαφή, να περιμένει τη σειρά του, να κάνει διάλογο και να διατηρεί το θέμα της συζήτησης

– Δυσκολίες στη κατανόηση του λόγου, όπως στο να εκτελεί εντολές (απλές, σύνθετες, αρνητικές) και να κατανοεί έννοιες (καθημερινά αντικείμενα, χρώματα, σχήματα, χωροχρονικές, ποσοτικές, αντίθετες κ.α.)

– Δυσκολίες στην έκφραση του λόγου, όπως στη σύνταξη ποιοτικών προτάσεων (χρήση άρθρων, ρημάτων, προθέσεων, επιθέτων, επιρρημάτων, αντωνυμιών), στη μορφολογία (επιλογή σωστού προσώπου, αριθμού, πτώσης, κατάλληλων ρημάτων και χρόνου), στο λεξιλόγιο, στην αφήγηση γεγονότων και στην περιγραφή εικόνας

– Γνωστική ή άλλη αναπτυξιακή ανωριμότητα, όπως στη μνήμη, στην κατηγοριοποίηση, στην διαφοροποίηση, στην λειτουργικότητα, στην επίλυση προβλημάτων, στο προβολικό ή στο συμβολικό παιχνίδι

– Δυσκολίες συμπεριφοράς που αφορούν τη γενική εικόνα του παιδιού, τη διάθεση, τη συνεργασία, τη συγκέντρωση της προσοχής, την υπερκινητικότητα, την κοινωνικότητα, την κοινωνική ενσωμάτωση, τις διαπροσωπικές δραστηριότητες, την αυτοέκφραση, τις στερεοτυπίες, τις εμμονές, τη μη λεκτική επικοινωνία κ.α.

– Διατροφικές διαταραχές, δυσκολίες μάσησης και κατάποσης

– Αδύναμους στοματικούς μυς

– Γενετικές δυσμορφίες, όπως χειλεοσχιστίες ή υπερωιοσχιστίες

Η θεραπεία πρέπει να ξεκινάει το συντομότερο δυνατό. Τα παιδία που ξεκινούν τις θεραπείες τους νωρίς, τείνουν να έχουν καλύτερα αποτελέσματα, από αυτά που αρχίζουν την θεραπεία αργότερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα μεγαλύτερα παιδιά δεν μπορούν να κάνουν πρόοδο στη θεραπεία, αλλά ενδέχεται να έχουν βραδύτερο ρυθμό, αφού συχνά έχουν ήδη πρότυπα τα οποία πρέπει να αλλάξουν.

Η θεραπεία μπορεί να είναι ατομική ή σε μικρές ομάδες παιδιών με παρόμοιους κοινωνικούς και επικοινωνιακούς στόχους. Σε κάθε περίπτωση, στόχος είναι η θεραπεία να είναι διασκεδαστική, να αναπτύσσει την αλληλεπίδραση και να δίνει τις βάσεις για τη σχολική επιτυχία.

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα συμβουλευτικής γονέων, κατόπιν αιτήματος καθώς επίσης και συμμετοχή στην Ακαδημία Γονέων.

Στόχος του Κ.Ε.Φ.Οι και του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ γενικότερα,

είναι να καλύπτουμε εποικοδομητικά και χωρίς κόπο

τις ανάγκες της ψυχής των ανθρώπων και ειδικά, αλλά και διευρυμένα!

Επισκεφθείτε το χώρο μας ή επικοινωνείστε τηλεφωνικά μαζί μας…

Θα χαρούμε να γνωριστούμε και να σας φροντίσουμε!

error: Content is protected !!