Νέα

Mentoring, μια νέα πρόκληση!

 

Τι είναι το Mentoring;

To Mentoring είναι μια αποτελεσματική σχέση μάθησης ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Προϋποθέτει εμπιστοσύνη, αφοσίωση και συναισθηματική δέσμευση ως ποιοτικά χαρακτηριστικά. Επίσης περιλαμβάνει ποικίλες δεξιότητες όπως ενεργητική ακρόαση, θέση κατάλληλων κινητοποιητικών ερωτήσεων και υποστήριξη με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, ίσως ολίγων μηνών. Δύναται βέβαια να καταλήξει και αναντικατάστατη σχέση ζωής…

 

Που μπορεί να αξιοποιηθεί;

Το Mentoring έχει πλέον αναγνωριστεί ως η αποτελεσματικότερη διαδικασία μάθησης παγκοσμίως καθώς αξιόλογες πολυεθνικές και οργανισμοί έχουν ήδη εντάξει στο πλάνο τους ανάλογα προγράμματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
Βιομηχανίες, Επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου, Υγειονομικού Χαρακτήρα, Αεροπορικές και Ταξιδιωτικές Εταιρείες, Οικονομικές και Στρατιωτικές Υπηρεσίες, Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί και Ιδρύματα, Βιομηχανίες Πετρελαιοειδών, Δημόσιοι Φορείς, Φορείς Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Φιλανθρωπίας, ΜΚΟ και Επιχειρήσεις που επιτελούν Κοινωνικό Έργο κά.

 

Τί το ιδιαίτερο προσφέρει;

Γενικότερα οι άνθρωποι δυσκολεύονται στην αλλαγή! Όμως η αλλαγή αποτελεί συνθήκη για την ανέλιξή μας σε κάθε επόμενο στάδιο της ζωής μας, επαγγελματικά και προσωπικά. Δημιουργώντας το κατάλληλο υποστηρικτικό περιβάλλον με το Mentoring, όλοι μπορούν να αναδείξουν τις ηγετικές τους δεξιότητες, τα ταλέντα τους, τη δυναμική τους στοχεύοντας ξεκάθαρα, παραγωγικά και άκρως αποτελεσματικά, με διευρυμένους ορίζοντες.
Πιο συγκεκριμένα παραθέτουμε μερικούς από τους τομείς δράσης σε:

1) Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
– Κατάλληλο περιβάλλον επιμόρφωσης, με συνεργατικό και βιωματικό τρόπο
– Αύξηση απόδοσης και παραγωγικότητας μέσω Παρότρυνσης και Ενθάρρυνσης
– Υποστήριξη για ανάληψη νέων αρμοδιοτήτων και καθηκόντων
– Διαχείριση άγχους και εξισορρόπηση προσωπικών και επαγγελματικών αναγκών
– Ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως: Επίλυση προβλημάτων, Διαχείριση Κρίσης, Λήψη Αποφάσεων κλπ.
– Ανέλιξη Δημιουργικότητας και νεωτερισμών
– Ανάδειξη Ταλέντων και Ηγετικών Χαρακτηριστικών, Διοίκησης και Ικανοτήτων

2) Κοινωνικές, Εκπαιδευτικές και Υγειονομικές Υπηρεσίες
– Κοινωνική Ένταξη και Αλλαγές στη Ζωή
– Διαπολιτισμική Ευαισθητοποίηση Πολιτών και Ενεργή Συμμετοχή
– Εκπαιδευτική Πολιτική και Μάθηση
– Αλλαγή συμπεριφοράς και Στάσης Ζωής
– Νέοι Ενήλικες και ανάγκες προσαρμογής στην Ενήλικη Ζωή
– Υποστήριξη Γονέων στο έργο τους
– Προσαρμογή σε κάθε αλλαγή τρόπου ζωής όπως Συνταξιοδότηση, Μετανάστευση κλπ

 

Διαβάστε περισσότερα στο σύνδεσμο  Γνωριμία με το Mentoring 

 

Σχολιάστε