Γνωριμία με το Mentoring

H νέα πρόκληση...

 

Τι  είναι  το  Mentoring;

To  Mentoring είναι μια αποτελεσματική σχέση μάθησης ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Προϋποθέτει εμπιστοσύνη, αφοσίωση και συναισθηματική δέσμευση ως ποιοτικά χαρακτηριστικά. Επίσης περιλαμβάνει ποικίλες δεξιότητες όπως ενεργητική ακρόαση, θέση κατάλληλων κινητοποιητικών ερωτήσεων και υποστήριξη με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, ίσως ολίγων μηνών. Δύναται βέβαια να καταλήξει και αναντικατάστατη σχέση ζωής…

 

Που  μπορεί  να  αξιοποιηθεί;

Το Mentoring έχει  αναγνωριστεί ως η πλέον αποτελεσματικότερη διαδικασία μάθησης παγκοσμίως καθώς αξιόλογες πολυεθνικές και οργανισμοί έχουν ήδη εντάξει στο πλάνο τους ανάλογα προγράμματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
Βιομηχανίες, Επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου, Υγειονομικού Χαρακτήρα, Αεροπορικές και Ταξιδιωτικές Εταιρείες, Οικονομικές και Στρατιωτικές Υπηρεσίες, Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί και Ιδρύματα, Βιομηχανίες Πετρελαιοειδών, Δημόσιοι Φορείς, Φορείς Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Φιλανθρωπίας, ΜΚΟ και Επιχειρήσεις που επιτελούν Κοινωνικό Έργο κά.

Τί  το  ιδιαίτερο  προσφέρει;

Γενικότερα οι άνθρωποι δυσκολεύονται στην αλλαγή! Όμως η αλλαγή αποτελεί συνθήκη για την ανέλιξή μας σε κάθε επόμενο στάδιο της ζωής μας, επαγγελματικά και προσωπικά. Δημιουργώντας το κατάλληλο υποστηρικτικό περιβάλλον με το Mentoring, όλοι μπορούν να αναδείξουν τις ηγετικές τους δεξιότητες, τα ταλέντα τους, τη δυναμική τους στοχεύοντας ξεκάθαρα, παραγωγικά και άκρως αποτελεσματικά, με διευρυμένους ορίζοντες.
Πιο συγκεκριμένα παραθέτουμε μερικούς από τους τομείς δράσης σε:

1) Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
– Κατάλληλο περιβάλλον επιμόρφωσης, με συνεργατικό και βιωματικό τρόπο
– Αύξηση απόδοσης και παραγωγικότητας μέσω Παρότρυνσης και Ενθάρρυνσης
– Υποστήριξη για ανάληψη νέων αρμοδιοτήτων και καθηκόντων
– Διαχείριση άγχους και εξισορρόπηση προσωπικών και επαγγελματικών αναγκών
– Ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως: Επίλυση προβλημάτων, Διαχείριση Κρίσης, Λήψη Αποφάσεων κλπ.
– Ανέλιξη Δημιουργικότητας και νεωτερισμών
– Ανάδειξη Ταλέντων και Ηγετικών Χαρακτηριστικών, Διοίκησης και Ικανοτήτων

2) Κοινωνικές, Εκπαιδευτικές και Υγειονομικές Υπηρεσίες
– Κοινωνική Ένταξη και Αλλαγές στη Ζωή
– Διαπολιτισμική Ευαισθητοποίηση Πολιτών και Ενεργή Συμμετοχή
– Εκπαιδευτική Πολιτική και Μάθηση
– Αλλαγή συμπεριφοράς και Στάσης Ζωής
– Νέοι Ενήλικες και ανάγκες προσαρμογής στην Ενήλικη Ζωή
– Υποστήριξη Γονέων στο έργο τους
– Προσαρμογή σε κάθε αλλαγή τρόπου ζωής όπως Συνταξιοδότηση, Μετανάστευση κλπ

 

Με  ποιο  τρόπο  αναβαθμίζει  ποιοτικά  το  δυναμικό;

Η «εταιρική πολιτική» γίνεται αρχικά κατανοητή από τον Mentee (επωφελούμενο του mentoring) ώστε να υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλάνο δράσης. Στην πορεία ο Μέντορας αφού αντιληφθεί τις προσωπικές δυσκολίες στην ολοκλήρωση αυτού του πλάνου, τον εκπαιδεύει στρατηγικά με τρόπο που του αρμόζει, ώστε να αυξήσει τις επιδόσεις του. Τον υποστηρίζει ψυχολογικά και του παρέχει την τεχνογνωσία που απαιτείται, ώστε να αποτελέσει μελλοντικά ένα ικανό στέλεχος για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί οργανωτικά.

 

Η  σχέση “Mentor – Mentee”

Πρόκειται για μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αμέριστης αποδοχής. Ο Μέντορας βοηθάει τον Mentee να εξελιχθεί ποιοτικά προς την κατεύθυνση που ο ίδιος επιθυμεί. Επίσης, συμβάλλει στο να αντιληφθεί πλήρως τα δυνατά του σημεία διευρύνοντας τη γνώση του και φροντίζοντας τις αδυναμίες του. Είναι πάντα διαθέσιμος και αμερόληπτος. Τηρεί Ιατρικό Απόρρητο και τον Κώδικα Δεοντολογίας.

 

Ποια  η  διαφορά  με  το   Coaching;

Το Mentoring και το Coaching σε επιχειρησιακό πλαίσιο μπορεί να είναι συμπληρωματικά. Σαφής διαχωρισμός μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει παγκοσμίως και είναι γνωστό πως χρησιμοποιούν κοινές τεχνικές και διαδικασίες, με κοινό στόχο μια επαγγελματική σχέση υποστήριξης για την ανέλιξη του ατόμου. Θεωρείται off the record πως, ενώ το coaching είναι αποτελεσματικό στην οργάνωση και τη στοχοθεσία, το mentoring δανείζεται τεχνικές συμβουλευτικής (counseling) φροντίζοντας υποστηρικτικά το άτομο και σε δυσκολίες προσαρμογής του για νέες απαιτήσεις.

 

Ποια  η  διαφορά  με  το   Counselling;

Το Mentoring χρησιμοποιεί τεχνικές συμβουλευτικής όπως την ενεργητική ακρόαση, τη συνέντευξη (στοχευμένες ερωτήσεις), τη διαλεκτική, την ψυχοεκπαίδευση κά. Η ολοκλήρωση του ατόμου ως δυναμική, αποτελεί το κύριο μέλημα ενώ στο Counselling δίνεται έμφαση στις ψυχολογικές δυσκολίες και τα ιδιοσυγκρασιακά εμπόδια. Ένας μέντορας δεν μπορεί να εμπλακεί σε θεραπευτική διαδικασία και οφείλει να παραπέμψει (εκτός εάν διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγελματία ψυχολόγου, παράλληλα).

 

Ποια  η  διαφορά   “Mentor – Manager”;

Είναι απλό: ένας Manager ενδιαφέρεται να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί και διοικητικά και επιχειρησιακά (δηλ. ως προς το μέγεθος), ενώ ένας Μέντορας «μυεί» τους Mentees υποστηρίζοντας δυναμικά την επίτευξη των στόχων αυτών (δηλ. ως προς τον τρόπο). Οι δύο ρόλοι δεν είναι διαμετρικά αντίθετοι. Μπορεί να είναι συμπληρωματικοί ή όπως συμβαίνει πολλές φορές στις μέρες μας, μπορεί ένας μάνατζερ να υιοθετεί βασικές αρχές Mentoring. Καλό θα ήταν πάντως, οι δύο ρόλοι να είναι ευδιάκριτοι ώστε να αποφευχθούν παρερμηνίες εκατέρωθεν. Στα μεγάλα οφέλη από τη διαδικασία του Mentoring συγκαταλέγονται η αφοσίωση, το ενισχυμένο κίνητρο και η τεχνογνωσία του Mentee προς όφελος της επιχείρησης.

 

Βασικά  Χαρακτηριστικά  ενός   Μέντορα

Αναζητώντας το αποδοτικότερο πλαίσιο και τα κατάλληλα ερεθίσματα για τον Mentee, ένας Μέντορας πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω, σε επίπεδο:

1) Τεχνογνωσίας
– Επαρκή γνώση του αντικειμένου εργασίας του Mentee,
– Δυναμική Ομάδας Εργασίας, Ιστορικό
– Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά Προσωπικότητας Mentee
– Μελλοντικά Σχέδια
– Πολιτισμικές Ισορροπίες

2) Εμπειρίας
– Ευελιξία στην διαχείριση δυσκολιών και προκλήσεων
– Να έχει υπάρξει Mentee στο παρελθόν
– Ομαδικό Πνεύμα,
– Να έχει επιτύχει, να έχει απορριφθεί και έχει υπάρξει «μάχιμος»
– Υπεύθυνος σε πολλά επίπεδα
– Δεξιότητες Συμβουλευτικής

3) Προσωπικότητας
– Ενθουσιώδης και Κινητοποιητικός
– Αισιόδοξος και Ενθαρρυντικός
– Ανοιχτός και Ειλικρινής
– Με Σεβασμό και Αποδοχή
– Με Ενσυναίσθηση (να κατανοεί επαρκώς)
– Να βρίσκει λύσεις και εναλλακτικές
– Να είναι καλός ακροατής
– Να αναλύει καταστάσεις και να τις επανασυνθέτει με άνεση
– Να συντονίζεται με τον Mentee

 

Βασικά  Χαρακτηριστικά  ενός   Mentee

(Ίσως τα παρακάτω χαρακτηριστικά ένας Mentee να μην τα διαθέτει όλα εξ αρχής καθώς η διαδικασία είναι άκρως εκπαιδευτική και στοχεύει στο να αποκτηθούν στην πορεία.)
– Να δέχεται συνειδητά τις προκλήσεις ως μέσο εξέλιξης και αυτοβελτίωσης.
– Να είναι ειλικρινής και ανοιχτός σε νέα δεδομένα
– Να εμπιστεύεται τον Μέντορά του και τη διαδικασία
– Να αναγνωρίζει πως για να μάθει πρέπει να πειραματιστεί
– Να θεωρεί τη γνώση αέναη διαδικασία και να την αναζητά ποικιλοτρόπως
– Να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία και να παίρνει πρωτοβουλίες.

 

Τομείς  Ανάπτυξης  ενός  Mentee

– Κατανόηση κοινωνικών καταστάσεων και αρμόζουσας συμπεριφοράς
– Κατανόηση Πολιτικής και Δράσης της Επιχείρησης
– Απόκτηση διευρυμένου ορίζοντα μάθησης και Τεχνογνωσία
– Ανοχή διαφορετικών απόψεων και διαχείριση συγκρούσεων
– Ενημέρωση σε άλλα συστήματα «Επιχειρείν»
– Επίλυση Προβλημάτων και Λήψη Αποφάσεων
– Προσωπική Ανέλιξη, Αυτοβελτίωση
– Ανθεκτικότητα και Προσαρμοστικότητα
– Ηθικός και Αξιακός Κώδικας, Επαγγελματική Ευσυνειδησία

 

Παραδείγματα  ζητημάτων  προς  επίλυση  με   Mentoring

– Εργασιακά Ζητήματα (οργάνωση, αρμοδιότητες, σαφείς ρόλοι κλπ)
– Ευκαιρίες Επιδοτούμενης Εκπαίδευσης
– Διεκδίκηση Ανώτερης Θέσης
– Ζητήματα Ηγεσίας
– Προβληματισμοί και Προκλήσεις
– Συναναστροφή με «δύσκολους» συναδέλφους
– Αποδοτικότητα και Επάρκεια σε διάφορους ρόλους
– Διαχείριση Χρόνου
– Υπαρξιακές Αναζητήσεις
– Οικογενειακή Ευτυχία κλπ

 

Το Mentoring σε συνδυασμό με γνώσεις ψυχολογίας  και  θεραπευτικές τεχνικές

μπορεί εγγυημένα να αποδώσει τα μέγιστα αποτελέσματα!

Η Nicole Kamva και οι συνεργάτες της ως εξειδικευμένοι επαγγελματίες στο χώρο

εδώ και πολλά χρόνια παρέχουν υπηρεσίες πολύ υψηλού επιπέδου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθήστε το σύνδεσμο    The  Mentoring  Project