Ψυχοεκπαίδευση

Αναλύσεις, με λύσεις...

Πρόκειται για μια Ψυχοθεραπευτική Τεχνική Προετοιμασίας για Αλλαγή  ώστε οι άμεσα ενδιαφερόμενοι αλλά και οι οικείοι τους, να αντέξουν τους αναγκαίους επαναπροσδιορισμούς στη ζωή τους. Τα άτομα αυτά ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν δυσκολίες οργανικού ή/και συναισθηματικού τύπου

Εκπαιδευόμενοι στην επιστημονική σκέψη με απλό και κατανοητό τρόπο και χρησιμοποιώντας τη “Θεραπεία” ως όχημα, επιτυγχάνεται η επίλυση ζητημάτων γρήγορα και αποτελεσματικά. Η τεχνική αυτή, βοηθά στη συνειδητοποίηση και κατανόηση των δυσκολίων που έχουν προκύψει, δημιουργεί το κατάλληλο έδαφος για αποδοχή των νέων συνθηκών και της ανάγκης για Αλλαγή, ενώ παρέχει τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής χωρίς πιέσεις και δεσμεύσεις.

Πώς λειτουργεί;

Ο ειδικός με τον ή τους ενδιαφερόμενους μετά από διεξοδική συζήτηση, “συνδημιουργούν” με πολλή φροντίδα και κατανόηση μια ειλικρινή καταγραφή των δυσκολιών. Σε ένα δεύτερο στάδιο, οργανώνουν ένα ευέλικτο  και επαναπροσδιορίσημο πλάνο δράσης, ιεραρχώντας προτεραιότητες και προσεγγίζοντας όλες τις πιθανές λύσεις. Στη συνέχεια, με κατάλληλους χειρισμούς το άτομο εκπαιδεύεται να λειτουργεί  πιο αποτελεσματικά και με λιγότερο κόπο.

Πού εφαρμόζεται; Ενδεικτικά,

  1. Στη διαχείριση Συμπεριφοράς και Συναισθήματος
  2. Στην ενίσχυση Αυτοεκτίμησης και την Αποδοχή Δυσκολιών
  3. Στην ανάπτυξη Κοινωνικών και Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων
  4. Στην Οργάνωση της Καθημερινότητας με λειτουργικό τρόπο και την ανεξαρτησία
  5. Στην Ενημέρωση και τη δομημένη εμπλοκή του περιβάλλοντος, αν αυτό κριθεί αναγκαίο

 

Συνοψίζοντας, με τη βοήθεια της Ψυχοεκπαίδευσης, παρέχεται ένα πλαίσιο ελευθερίας και συμπλευσης με την επιστημονική γνώση, οι αντιστάσεις μειώνονται και όλο μας το “είναι” συντάσσεται υπέρ της εξέλιξής μας και των θεραπευτικών προσδοκιών μας! Καθώς εμείς μπορούμε να επιλέγουμε την πορεία και το ρυθμό της Αλλαγής μας, προάγεται το αίσθημα αισιοδοξίας για τη ζωή και μια ευχάριστη προσμονή για κάθε τι καινούριο που έρχεται, βιώνοντας την ικανοποίηση σε όλο της το μεγαλείο…