Ψυχοεκπαίδευση

Αναλύσεις, με λύσεις...

Πρόκειται για μια Θεραπευτική Τεχνική Προετοιμασίας των ατόμων που βρίσκονται σε δυσκολία (οργανική και συναισθηματική) και του άμεσου περιβάλλοντός τους, ώστε να αντέξουν τις αλλαγές που χρειάζονται, προκειμένου να προσαρμοστούν και να διαχειριστούν με επάρκεια την κατάσταση.

Εκπαιδευόμενοι στην επιστημονική σκέψη με απλό και κατανοητό τρόπο και χρησιμοποιώντας την “Ψυχοθεραπεία” ως όχημα, επιτυγχάνεται η επίλυση ζητημάτων γρήγορα και αποτελεσματικά. Η τεχνική αυτή, βοηθά στη συνειδητοποίηση και κατανόησή τους, δημιουργεί το κατάλληλο έδαφος για αποδοχή της Θεραπείας ενώ παρέχει τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής χωρίς δεσμεύσεις.

Πώς λειτουργεί; Ο ειδικός με τους ή τον ενδιαφερόμενο “συγκατασκευάζουν” μια ειλικρινή ανάλυση των δυσκολιών, με πολλή φροντίδα και κατανόηση ενώ σε ένα δεύτερο στάδιο, οργανώνουν ένα ευέλικτο πλάνο δράσης που επαναπροσδιορίζεται κατά τη διάρκεια, ιεραρχώντας προτεραιότητες και προσεγγίζοντας όλες τις πιθανές λύσεις.

Πού εφαρμόζεται; Ενδεικτικά,

  1. Στη διαχείριση συμπεριφοράς και συναισθήματος
  2. Στην ενίσχυση Αυτοεκτίμησης και την αποδοχή δυσκολιών
  3. Στην ανάπτυξη κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων
  4. Στην οργάνωση της καθημερινότητας με λειτουργικό τρόπο και την αυτοεξυπηρέτηση
  5. Στην ενημέρωση και τη δομημένη εμπλοκή του περιβάλλοντος ατόμων με δυσκολίες

Συνοψίζοντας, με τη βοήθεια της Ψυχοεκπαίδευσης, παρέχεται ένα πλαίσιο ελευθερίας και συμμαχίας με την επιστημονική γνώση, οι αντιστάσεις μειώνονται και όλο μας το “είναι” συντάσσεται υπέρ της εξέλιξής μας και των θεραπευτικών προσδοκιών μας! Έτσι, προάγεται το αίσθημα αισιοδοξίας για τη ζωή και μια ευχάριστη προσμονή για καινούρια που έρχονται βιώνοντας την επάρκεια σε όλο της το μεγαλείο…