Online Συνεδρίες

Online συνεδρίες μέσω Skype

Οι online συνεδρίες είναι ένας νέος και εναλλακτικός τρόπος συνεδριών που απευθύνεται σε άτομα που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση, έχουν κινητικές δυσκολίες ή συντρέχουν στη ζωή τους κάποιοι προσωπικοί λόγοι, που καθιστούν δύσκολη τη μετακίνηση τους.

Οι online συνεδρίες είναι συνεδρίες συμβουλευτικής και υποστηρικτικής ψυχοθεραπείας μέσω διαδικτύου, οι οποίες πραγματοποιούνται  από απόσταση, μεταξύ του ψυχολόγου και του ενδιαφερόμενου, χάριν της τεχνολογίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως θα ήταν χρήσιμο να προηγηθεί συνάντηση Θεραπευτή και Θεραπευόμενου, ώστε τυχόν δυσλειτουργίες του προγράμματος SKYPE, να μην εμποδίζουν την επαρκή επικοινωνία και κατανόηση των μερών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

Πως λειτουργούν;

Οι συνεδρίες γίνονται από τον χώρο σας, εφόσον έχει προηγηθεί η εγκατάσταση του προγράμματος Skype και με τη χρήση κάμερας και μικροφώνου, ώστε να υπάρχει εικόνα και ήχος κατά τη διάρκεια των συνεδριών.

Εναλλακτικά, για όσα άτομα δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, οι συνεδρίες μπορούν να πραγματοποιηθούν τηλεφωνικά.
Οι συνεδρίες διαρκούν 50 λεπτά και  πραγματοποιούνται σε προκαθορισμένη μέρα και ώρα κατόπιν συνεννοήσεως.

Η συνομιλία δεν χρεώνεται, ως προς τη χρήση του προγράμματος SKYPE, κοστίζει όμως ως συνεδρία ψυχολογικής υποστήριξης. Το ποσόν κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό 2 ημέρες πριν τη συνεδρία.
Η επικοινωνία για εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται τηλεφωνικά, ώστε να αποσαφηνιστούν οι λεπτομέρειες των online συνεδριών αλλά και για να γίνουν οι όποιες διευκρινίσεις.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στην Online Συνεδρία όπως και στις συνεδρίες που πραγματοποιούνται στο γραφείο τηρείται το απόρρητο του πελάτη από τον ειδικό. Κατά την διάρκεια της Online Συνεδρίας, ο διάλογος περιέχει προσωπικά δεδομένα. Απαγορεύεται ρητά και αμετάκλητα η χρήση ολόκληρου, μέρους, περίληψης, αναφοράς ή σύνοψης του υλικού αυτού χωρίς την έγγραφη άδεια του ειδικού ή του θεραπευόμενου.