Ψυχολογική Υποστήριξη

Για κάθε ξεχωριστή προσωπικότητα...

“Η Ψυχολογία είναι μια ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη επιστήμη που ασχολείται με την επιστημονική μελέτη των συμπεριφορών κατ’ αρχήν των ανθρώπων (αν και επεκτάθηκε και στην αντίστοιχη μελέτη των συμπεριφορών των ζώων, κυρίως των ανώτερων θηλαστικών, τόσο με αυτοτελή σκοπό, όσο και συγκριτικά με τους ανθρώπους) αλλά και με τις λειτουργίες του οργανισμού, που σχετίζονται με συμπεριφορά.

Η ψυχολογία έχει ως άμεσο στόχο την κατανόηση της συμπεριφοράς των ανθρώπων τόσο ως άτομα, όσο και ως ομάδες, προσπαθώντας και να εξάγει γενικές αρχές αλλά και να ερευνήσει ειδικές περιπτώσεις, με τελικό στόχο να ωφελήσει την κοινωνία. Σ’ αυτό το πεδίο, ένας επαγγελματίας που εξασκεί πρακτικά την ψυχολογία ή που την ερευνά ονομάζεται ψυχολόγος.

Οι Ψυχολόγοι προσπαθούν να κατανοήσουν το ρόλο που οι άνθρωποι λειτουργούν τόσο ως ανεξάρτητες μονάδες αλλά και ως μονάδες της κοινωνίας, καθώς και να εξερευνήσουν τις φυσιολογικές και βιονευρολογικές διεργασίες που αποτελούν τη βάση συγκεκριμένων συμπεριφορών.

Ερευνούν θέματα όπως η αντίληψη, η νόηση, η προσοχή, η συγκίνηση, η φαινομενολογία, το κίνητρο, η λειτουργία του εγκεφάλου, η προσωπικότητα, η συμπεριφορά, και οι διαπροσωπικές σχέσεις.

Καθώς η ψυχολογική γνώση εφαρμόζεται για αξιολόγηση, διάγνωση και θεραπεία ανθρώπινων προβλημάτων υγείας, επίσης απευθύνεται στην κατανόηση και επίλυση προβλημάτων πολλών διαφορετικών πεδίων της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η πλειοψηφία των ψυχολόγων ασχολούνται με κάποιο είδος θεραπευτικού ρόλου, εφαρμόζοντας τις γνώσεις και την εμπειρία τους κλινικά, συμβουλευτικά ή και εκπαιδευτικά.” (Πηγή: Βικιπαίδεια)

Γι’ αυτούς τους λόγους, η ψυχολογική υποστήριξη κρίνεται πολλές  φορές απαραίτητη αφού ως επιστήμη πληροί πολλούς τομείς διερεύνησης. Συνήθως οι άνθρωποι που ολοκληρώνουν τη συνεργασία με ψυχολόγο, μαρτυρούν την αβίαστη τακτοποίηση των θεμάτων που τους απασχολούσαν, την άμεση αποφόρτιση των συναισθημάτων τους και την έως “μαγική” εξέλιξη της προσωπικότητάς τους!

Ο Ψυχολόγος είναι επιστήμονας πανεπιστημιακής μόρφωσης & κατάρτισης, γι’ αυτό και η πολιτεία τον εμπιστεύεται χορηγώντας του άδεια άσκησης επαγγέλματος. Δεσμεύεται από ιατρικό απόρρητο και κώδικα δεοντολογίας. Είναι επομένως επιστήμονας εχέμυθος, με φιλική αντιμετώπιση, που σέβεται την προσωπικότητα του ανθρώπου. Είναι πιο «αποτελεσματικός» από ένα κάλο φίλο, αφού ασχολείται αποκλειστικά με το Θεραπευόμενο και τις δικές του ανάγκες μόνο, χωρίς άλλου τύπου παρεμβολές. Κύριο εργαλείο του είναι ο Λόγος και δεν χορήγει φαρμακευτική αγωγή. Εφαρμόζει Διάγνωση με επιστημονικά κριτήρια και συγκεκριμένη μεθοδολογία αξιολογώντας την πιθανότητα παραπομπής σε επιστήμονα άλλης ειδικότητας. Διαφέρει ως ειδικότητα από τον Ψυχίατρο.

Α) Στις  Ψυχολογικές Υπηρεσίες Ενηλίκων περιλαμβάνεται πλήθος  θεραπευτικών  μεθόδων και  τεχνικών. Ο Ψυχολόγος αφού πρώτα αξιολογήσει τις ανάγκες και τις δυσκολίες του θεραπευόμενου επιλέγει την κατάλληλη θεραπευτική παρέμβαση, μεταξύ των κατωτέρω:

1) ΑΤΟΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

2) ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ

3) ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

4) ΟΜΑΔΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Β) Στις  Ψυχολογικές Υπηρεσίες Παιδιών και Εφήβων περιλαμβάνεται επίσης πλήθος  θεραπευτικών  μεθόδων και  τεχνικών. Ο Παιδοψυχολόγος αφού πρώτα αξιολογήσει τις ανάγκες και τις δυσκολίες του Θεραπευόμενου επιλέγει την κατάλληλη θεραπευτική παρέμβαση, μεταξύ των κατωτέρω:

1) ΑΤΟΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

2) ΟΜΑΔΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  

3) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

4) ΣΥΜΒ. ΕΠΑΓΓ. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

5) ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Όλα τα προγράμματα Θεραπειών μπορεί να λειτουργήσουν συμπληρωματικά μεταξύ τους, ανάλογα με τις προσωπικές και εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε Θεραπευόμενου.