Θεραπεία Οικογένειας

"Όλοι για έναν και ένας για όλους!"

Πρόκειται για μια μορφή ψυχοθεραπείας, η οποία βοηθά τις οικογένειες ή τα άτομα μέσα σε μια οικογένεια να καταλάβουν και να βελτιώσουν τους τρόπους που αλληλεπιδρούν το ένα με το άλλο και έτσι να επιλύουν τις συγκρούσεις τους. Παρέχεται από εκπαιδευμένους συμβούλους γάμου και οικογενειών.

 Συνήθως οι οικογένειες δεν έχουν ως αίτημα την οικογενειακή θεραπεία. Κι αυτό γιατί δεν δυσλειτουργούν όλοι μαζί και δεν αναγνωρίζουν την ανάγκη τους. Το πλάνο θεραπείας θα εξαρτηθεί από τις ιδιαίτερες δυσκολίες στη διευθέτηση των ισορροπιών μεταξύ των μελών.

Το πιθανότερο είναι ένα μέλος να δυσκολεύεται περισσότερο, ενδεχομένως και να “νοσεί”, και στην πορεία να φανεί πως το σύνολο έχει υιοθετήσει δυσλειτουργικές συμπεριφορές. Εστιάζοντας λοιπόν στον τρόπο που επικοινωνούν και σχετίζονται, αποκαλύπτεται το “κρυφό” τους μήνυμα και εκπαιδεύονται σε νέες τεχνικές επικοινωνίας και ουσιαστικών σχέσεων, γιατρεύοντας το πονεμένο τους κομμάτι!

Είναι συχνά βραχυπρόθεσμη θεραπεία, συνήθως μια συνεδρία εβδομαδιαίως, ενδεικτικά για τρεις έως πέντε μήνες. Αφορά μια καθαρτική διαδικασία που αναδεικνύει τους ισχυρούς δεσμούς της οικογένειας και στηρίζει με αυτούς το μέλλον της!